Musikteater i Esbjerg

1999
Verdi: Falstaff
Rossini: Askepot
Guldberg: Prinsesse Guldbold (uropf.)

2000
Donizetti: Elskovsdrikken
Offenbach: Orfeus i underverdenen

2001
Nielsen: Maskarade
Händel: Orlando
Guldberg: Rumleskaft (uropf.)

2002
Strauss: Flagermusen
Donizetti: Don Pasquale
Guldberg: Den fortryllede Prinsesse (uropf.)

2003
Mozart: Don Giovanni
Wagner: Rhinguldet

2004
Rossini: Tyrken i Italien
Händel: Rinaldo

2005
Mozart: Figaros bryllup
Wagner: Valkyrien

2006
Mozart: Cosi fan tutte
Guldberg: Prinsessen på pebernødden (uropf.)

2007
Andy Pape: Til døden os
Wagner: Siegfried

2008
Reesen: Farinelli
Wagner: Ragnarok
Guldberg: Den kloge dronning (uropf.)

2009
Rossini: Barberen i Sevilla
Puccini m.fl.: La Boheme Cabaret

2010
Mozart: La finta giardiniera
Britten: The turn of the screw

2011
Händel: Xerxes
Nielsen: Maskarade – freden er forbi

2012
Purcell: The Opera Pub
Mozart: Tryllefløjten
Bruun: Halløj i Firmaet (uropf.)

2013
Fjeldmose: Billederne synger (uropf.)
Guldberg: Drengen, der ikke kunne blive bange (uropf.)
G & Sulivan: HMS Pinafore – det hele sejler

2014
Rossini: Barberen i Sevilla
Åm: Is-slottet (uropf.)
Frandsen: Et dukkehjem (uropf.)

2015
Holbek: The Rosenbergs (uropf.)
Strauss: Flagermusen, nu gik det ellers lige så godt
Bruun: Mørkebarnet

2016
Guldberg: Frøkongen
Mozart: Don Juan
Diverse: Mestersangerne på Møllegaarden

2017
Telemann m.fl.: Gullivers Rejse
Wagner: Valkyrien
G & Sulivan: Piraterne fra Penzance

2018
Henry Purcell: King Arthur
Bruun: Nisserne fra Doggerland (uropf.)

2019
Peter Fristrup: Svend, Knud og Valdemar
Richard Wagner: Rhinguldet

2020
Kuhlau m.fl.: Elverhøj
Li-Ying Wu: Historien om V
Mozart: Rester af et bryllup

2021
Verdi: Falstaff

2022
Div. komp.: Dracula
Josefine Opsahl: Drømmedøden
Richard Wagner: Siegfried

S/I Den Ny Operas bestyrelse
består af 8 medlemmer:

Hans Erik Møller
Udpeget af Esbjerg Byråd

Olfert Krog
Udpeget af Esbjerg Byråd

Karsten Uno Petersen
Udpeget af Region Syddanmark

Frank Jørgensen (næstformand)
udpeget af TMV

Marie Egetoft
Medarbejderrepræsentant

Martin Gade (formand)
Udpeget af bestyrelsen

Freja Friberg Lyme
Udpeget af bestyrelsen

Vacant
Udpeges af bestyrelsen

Dokument om god ledelse

Den Ny Opera

Med udsigt til Vesterhavet og adresse i det smukke Utzon-tegnede Musikhuset Esbjerg ligger Den Ny Opera - Esbjergs musikdramatiske egnsteater.

OPRINDELSEN
Initiativet til etableringen af egnsteatret Den Ny Opera opstod lokalt. Under navnet Sydvest- jysk Opera Ensemble stod en håndfuld studerende ved Vestjysk Musikkonservatorium op gennem 1990-erne bag en række opera-produktioner som – med musikstuderende på scenen og i orkestergraven – spilledes på det lokale Esbjerg Teater, og på turné på en lang række te- atre landet over. Gennem disse produktioner skrabede kompagniet erfaringer sammen om snart sagt alle aspekter af teater-produktion. Antallet af forestillinger steg fra produktion til produktion og dokumenterede, at der fandtes publikum til musikdramatik såvel lokalt som ude omkring i landets teaterforeninger. I 1997 blev Musikhuset Esbjerg indviet og to år senere – 1. januar 1999 – etablerede Esbjerg Kommune og Ribe Amt det musikdramatiske egnsteater Den Ny Opera, med hjemadresse og fast spillested i Musikhuset. Den Ny Opera opstod således som en naturlig professionel videreudvikling af initiativet bag Sydvestjysk Opera Ensemble.

DEN NY OPERA
Fra begyndelsen producerede Den Ny Opera hvert år to voksen-forestillinger med premiere i Musikhuset Esbjerg og efterfølgende turné rundt til landets teaterforeninger, dertil kom en årlig forestilling for børn, som spilledes på skoler og teatre over hele landet. Repertoiret: Op- era – fra Händel og Mozart med originalinstrumenter i orkesteret over Wagners kæmpeværk Nibelungens Ring til nyskrevet musikdramatik for voksne og ikke mindst – for børn.

Bemærkelsesværdigt er naturligvis produktionen af Richard Wagners gigantiske opera-te- tralogi Nibelungens Ring – 15 timers opera fordelt på fire forestillinger, som tilsammen udgør det absolutte hovedværk i det 19. århundredes musikdramatik. Den Ny Opera gennemførte, i samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester, produktionen af Ringen i årene 2003-2008 og slog dermed for alvor sit navn fast som en seriøs spiller på den danske operascene.

ORIGINALINSTRUMENTER
I årene siden Wagner-projektet har Den Ny Opera i stadig stigende grad skærpet en anden væsentlig del af kompagniets profil: brugen af originalinstrumenter (dvs. instrumenter fra eller kopier af instrumenter fra 17- og 1800tallet) i orkestergraven. I tæt samarbejde med Barokksolistene – et norskbaseret orkester bestående af 25-35 musikere fra 12-15 forskellige nationer – alle specialister i at spille på netop disse instrumenter – har Den Ny Opera igennem årene (oftest for første gang herhjemme) præsenteret operaer af Händel, Mozart og Rossini med autentisk orkesterlyd.

Gennem hele Den Ny Operas levetid har børneteater været en vigtig del af kompagniets virke. Dette arbejde er intensiveret i de senere år. Således har Den Ny Opera og Esbjerg Kommune indgået en aftale om, at alle kommunens skolebørn i 0. – 3. klasse hvert år skal inviteres en tur i teatret. Samtidig producerer Den Ny Opera jævnligt ny-skrevet musikdramatisk børneteater – senest Nisserne fra Doggerland (2018) og Historien om V (2020). I 2023 følger næste skud: STRØM.

WAGNER TILBAGE I ESBJERG
I 2017 tog Den Ny Opera hul på en helt ny produktion af Nibelungens Ring. Med succesom- bruste produktioner af Ringens to første dele, RHINGULDET og VALKYRIEN i hus, venter nu i sommeren 2022 SIEGFRIED. Ringens sidste del, RAGNAROK følger i 2025 og projektet kulmi- nerer efter planen med opførelsen af den samlede ESBJERG-RING i 2027.

Den Ny Opera støttes i dag økonomisk af Kulturministeriet og Esbjerg Kommune. Herudover finansieres kompagniets produktioner via midler fra private fonde og sponsorer. Den Ny Op- era skiftede 1. januar 2022 status fra forening til selvejende institution.

Vi støttes af